Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Kontakt:

ul. Juliusza Słowackiego nr 16/S1
60-823 Poznań

tel. +48 61 223 36 20
tel. kom.  +48 607 35 33 63

Kancelaria Notarialna mieści się w budynku tuż za skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, jeżeli przemieszczają się Państwo od strony ul. Roosevelta. Czynności notarialne mogą być dokonywane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
 
Dojazd:
Kancelaria Notarialna znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego Most Teatralny z liniami tramwajowymi: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.

Łatwo dostępny parking usytuowany jest przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Roosevelta, w odległości około 150 metrów od kancelarii. Istnieje również możliwość zaparkowania przy ul. Słowackiego.

W pobliżu kancelarii znajdują się liczne banki, urząd pocztowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Oddział Obsługi Klienta Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek:
9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość ustalenia innego, dogodnego dla klientów, terminu przeprowadzenia czynności notarialnych.

Wynagrodzenie notariusza:

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie uzgadniane jest z klientem przed dokonaniem czynności notarialnej.

Rachunek bankowy prowadzony dla Kancelarii Notarialnej przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., właściwy do wpłat kosztów notarialnych, podatków, opłat sądowych: 82 1020 4027 0000 1402 1442 3919.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem czynności notarialnej, uprzejmie prosimy o kontakt celem wskazania dokumentów wymaganych do czynności oraz ustalenia łącznych kosztów jej dokonania.